Op zaterdag 16 maart vindt voor het eerst de Dag van Binnenvaart plaats. Op diverse locaties in Nederland worden deze dag tussen 10.00 en 15.00 uur leuke en interessante activiteiten georganiseerd op/rondom/met een binnenvaart(schip). Het doel is om een stukje beleving en ervaring mee te geven hoe het is in de binnenvaart. De scholen werken hieraan mee en verzorgen activiteiten, maar bijvoorbeeld ook Werkgeversservicepunt Amsterdam, Port of Amsterdam, Chartercrew.nl, verkeersleidingen, scheepswerven, terminals, enz.

Op www.dagvandebinnenvaart.nl worden de activiteiten gebundeld en is er voor bezoekers te zien wat er bij hen in de regio te doen is. Iedereen, jong en oud, leerlingen en ouders, zij-instromers en andere geïnteresseerden zijn welkom die dag op de diverse locaties. Het wordt een belevingsdag. Een soort ‘Kom in de kas’ voor de binnenvaart. Geïnteresseerden kunnen een schip bezoeken, een stukje meevaren als dat mogelijk is, een machinekamer/stuurhut/woning bezoeken, een kijkje nemen op een scheepswerf om te zien hoe een schip wordt gebouwd, een bezoek brengen aan de verkeersleiding of in gesprek gaan met de bemanning. En wie meer wil weten over een opleiding in de binnenvaart kan terecht bij de deelnemende scholen.

OPROEP:
Ben je als scheepseigenaar op zoek, naar een matroos. Dan is het mogelijkheid om persoonlijk in contact te komen met de juiste doelgroep.

De organisatie zoekt een of twee charterschepen die graag hun schip beschikbaar willen stellen bij het maritieme college Harlingen voor bezichtiging om de wereld van de chartervaart te leren kennen.

Wie meer informatie wilt? Kan contact opnemen met het Bureau Voorlichting Binnenvaart: Tel 010 4129151 of www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

European Inland Navigation Promotion

www.wereldvandebinnenvaart.nl